Aankoop

In de ruim twintig jaar dat ik als zelfstandig restaurateur van klassieke automobielen werkzaam ben, wordt ik zelden geconfronteerd met problemen di...
In de ruim twintig jaar dat ik als zelfstandig restaurateur van klassieke automobielen werkzaam ben, wordt ik zelden geconfronteerd met problemen die door mij niet op te lossen zijn. Tal van interessante opdrachten hebben er toe geleid dat een klassieker voor mij geen geheimen meer kent. Zo heb ik ervaring verworven met de Lancia Aurelia, de Aston Martin, de Rover, de verschillende typen MG, de Jensen, de Gordon Keeble, de TVR, de Marcos en de Morgan. Race- en rallypreparatie zijn eveneens vaardigheden waarop klanten een beroep kunnen doen. Zo heb ik bij voorbeeld een FSO (Polen) voor het circuit geschikt gemaakt. Een van de interessantste opdrachten was de preparatie van een MG-B voor de London-Mexico rally in 1995. Het zwaartepunt is nu komen te liggen op de restauratie van handgebouwde auto's in kleine series. De Gordon Keeble is daar een goed voorbeeld van. Hiervan zijn er slechts honderd gebouwd. Auto's die in een dergelijke kleinschalige productie zijn vervaardigd zijn in meerdere opzichten uniek. Bij restauratie moet men zich niet alleen weten te verplaatsen in de visie van de ontwerpers en de bouwers van toen maar ook in de procedure die is gevolgd om tot het eindproduct te komen.

Om teleurstellingen te voorkomen doet men er verstandig aan, alvorens een klassieker aan te schaffen zich door een deskundige bij te laten staan. Vraag- en richtprijzen zijn niet altijd reeel. Gezien de ervaring die ik in de loop der jaren heb verworven acht ik mij in staat een terzake deskundig advies uit te brengen.
Voor SimpleViewer is JavaScript en de Flash Player nodig. Haal hier je Flash Player.